Tin vắn

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Tối 11/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quảng Nam phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân xã Bình Triều (Thăng Bình) thông qua hình thức bài chòi. Ngoài phần hô hát bài chòi còn có trò chơi nhỏ tìm hiểu chính sách BHXH tự nguyện. Từ năm 2021 đến nay, BHXH Quảng Nam sử dụng bài chòi để tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế.

(QNO) - Tối 11/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quảng Nam phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân xã Bình Triều (Thăng Bình) thông qua hình thức bài chòi. Ngoài phần hô hát bài chòi còn có trò chơi nhỏ tìm hiểu chính sách BHXH tự nguyện. Từ năm 2021 đến nay, BHXH Quảng Nam sử dụng bài chòi để tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế.