Tin vắn

MINH TÂM |

(QNO) - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Sơn vừa nhận đỡ đầu em Nguyễn Đỗ Kim Ngân (thôn Tân Phong, xã Quế Lộc) với mức hỗ trợ 200 - 300 nghìn đồng/tháng. Qua 2 năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp hội phụ nữ ở Nông Sơn đã kết nối, nhận đỡ đầu 20 trẻ em mồ côi khó khăn bằng hình thức hỗ trợ học phí, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, trao quà tết...

(QNO) - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Sơn vừa nhận đỡ đầu em Nguyễn Đỗ Kim Ngân (thôn Tân Phong, xã Quế Lộc) với mức hỗ trợ 200 - 300 nghìn đồng/tháng. Qua 2 năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp hội phụ nữ ở Nông Sơn đã kết nối, nhận đỡ đầu 20 trẻ em mồ côi khó khăn bằng hình thức hỗ trợ học phí, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, trao quà tết...