TIN VẮN

VĂN THỦY |

(QNO) - UBND huyện Nam Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, 8 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Năm 2022, huyện Nam Giang đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác chuẩn bị và ứng phó với diễn biến thiên tai, huy động kịp thời lực lượng, phương tiện, trang bị phục vụ cho công tác ứng phó với thiên tai, đồng thời chỉ đạo quyết liệt  các cơ quan , đơn vị chuyên môn, các phương tiện nhanh chóng sửa chữa, khắc phục các công trình hư hỏng nhằm phục hồi sản suất, đời sống sinh hoạt của người dân.

Năm 2022, tổng thiệt hại do thiên tai, bão lũ trên địa bàn huyện là 42 tỷ 149 triệu đồng, có 1 người bị lũ cuốn trôi, thiệt hại nặng nhất là về giao thông hơn 27,3 tỷ đồng, nhà ở hơn 2,5 tỷ đồng (VĂN THỦY)


(QNO) - UBND huyện Nam Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, 8 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Năm 2022, huyện Nam Giang đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác chuẩn bị và ứng phó với diễn biến thiên tai, huy động kịp thời lực lượng, phương tiện, trang bị phục vụ cho công tác ứng phó với thiên tai, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các phương tiện nhanh chóng sửa chữa, khắc phục các công trình hư hỏng nhằm phục hồi sản suất, đời sống sinh hoạt của người dân. Năm 2022, tổng thiệt hại do thiên tai, bão lũ trên địa bàn huyện là 42 tỷ 149 triệu đồng, có 1 người bị lũ cuốn trôi, thiệt hại nặng nhất là về giao thông hơn 27,3 tỷ đồng, nhà ở hơn 2,5 tỷ đồng. (VĂN THỦY)