Tin vắn

T.N - T.P |

(QNO) - Ba mươi học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Nông Sơn vừa được trao học bổng của tổ chức Platypus (Úc), mỗi suất trị giá 2,1 triệu đồng. Ngoài Nông Sơn, tổ chức Platypus còn trao học bổng cho 30 học sinh vượt khó tại Nam Giang và 40 suất tại Bắc Trà My.

(QNO) - Ba mươi học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Nông Sơn vừa được trao học bổng của tổ chức Platypus (Úc), mỗi suất trị giá 2,1 triệu đồng. Ngoài Nông Sơn, tổ chức Platypus còn trao học bổng cho 30 học sinh vượt khó tại Nam Giang và 40 suất tại Bắc Trà My.