Tin vắn

PHẠM LỘC |

(QNO) - Ngày 3/9, tại phường Điện Nam Bắc (Điện Bàn), Hội đồng họ Phạm Quảng Nam - Đà Nẵng khen thưởng 49 học sinh, sinh viên con em tộc họ có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc, đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, khu vực, quốc gia và quốc tế năm học 2022 - 2023. Mỗi học sinh, sinh viên được nhận bằng khen và phần thưởng 300 - 500 nghìn đồng.

(QNO) - Ngày 3/9, tại phường Điện Nam Bắc (Điện Bàn), Hội đồng họ Phạm Quảng Nam - Đà Nẵng khen thưởng 49 học sinh, sinh viên con em tộc họ có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc, đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, khu vực, quốc gia và quốc tế năm học 2022 - 2023. Mỗi học sinh, sinh viên được nhận bằng khen và phần thưởng 300 - 500 nghìn đồng.