Tin vắn

MINH TÂN |

(QNO) - Sáng 12.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trị (Thăng Bình) kết nối các mạnh thường quân ở TP.Hồ Chí Minh đến hỗ trợ 15 triệu đồng cho hộ anh Thái Tấn Thêm (thôn Việt Sơn). Do ảnh hưởng của bão số 9, căn nhà anh Thêm bị sụp hoàn toàn.

(QNO) - Sáng 12.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trị (Thăng Bình) kết nối các mạnh thường quân ở TP.Hồ Chí Minh đến hỗ trợ 15 triệu đồng cho hộ anh Thái Tấn Thêm (thôn Việt Sơn). Do ảnh hưởng của bão số 9, căn nhà anh Thêm bị sụp hoàn toàn.

* Trước đó, đoàn thiện nguyện Phan Đức - người con quê hương xã Bình Trị cũng trao 120 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng của bão số 9 trên địa bàn xã.

TAGS