Tổ chức Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thiết thực, hiệu quả

BẢO NGUYÊN 01/08/2014 18:40

(QNO) - Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị số 42-CT/TU của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện tốt các nội dung: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phải tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chất lượng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận góp ý vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần được chuẩn bị kỷ và thực hiện đúng quy định của Đảng. Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, có hướng phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, bao gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.

Chỉ thị cũng nêu cụ thể nội dung Đại hội đảng bộ các cấp, về Chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện, về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, về sắp sắp, bố trí cán bộ sau đại hội.

Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4.2015 và hoàn thành trong tháng 6.2015; đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở, huyện, thành phố và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trong tháng 8.2015; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh không quá 3 ngày, hoàn thành trong tháng 10.2015. Thời gian trù bị đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá nửa ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cơ sở tiến hành trong quý I.2015; đối với cấp trên cơ sở tiến hành trong quý II.2015.

BẢO NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tổ chức Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thiết thực, hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO