Môi trường

Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Tài nguyên nước

Hà Quang 29/05/2024 16:35

(QNO) - Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành.

z5488049883107_083dd5f403dd0b60dbd3fca47eff0db3.jpg
Nông dân khai thác nguồn nước ngầm để nuôi trồng thủy sản. Ảnh: H.Quang

Kế hoạch nhằm xác định nội dung công việc thực hiện, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Kế hoạch đặt ra nhiều nội dung thực hiện như quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Tài nguyên nước năm 2023 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật; xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023; thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao trong luật.

Riêng nội dung tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT chủ trì, có trách nhiệm tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định về tài nguyên nước thuộc thẩm quyền ban hành, đảm bảo phù hợp với Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ gửi về UBND tỉnh thông qua Sở TN-MT trước ngày 20/12/2024 để tổng hợp, báo cáo Bộ TN-MT trước ngày 31/12/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Tài nguyên nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO