Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI (2021 – 2022) và các giải thưởng báo chí chuyên đề năm 2022

P.V |

(QNO) - Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026 và sự thống nhất của các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức các giải báo chí chuyên đề trong khuôn khổ Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng; Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng thông báo Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI (2021 - 2022) và các Giải thưởng báo chí chuyên đề, như sau:

A- VỀ GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ HUỲNH THÚC KHÁNG

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

1. Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng Nam được đăng, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham dự giải.

3. Tác giả, nhóm tác giả dự Giải không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan.

II. CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG VÀ TIỀN THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

a) Báo in có 02 loại giải thưởng, gồm:

- Giải Ký báo chí (gồm các thể loại: phóng sự, ghi chép, ký sự, bút ký).

- Giải Bài phản ánh, tường thuật, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận.

b) Báo hình có 02 loại giải thưởng, gồm:

- Giải Phóng sự dài, phim tài liệu;

- Giải Phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến.

c) Báo nói có 01 loại giải thưởng dành cho các thể loại: Bài phản ánh, chương trình phát thanh trực tiếp, tường thuật, ghi nhanh, phóng sự, điều tra.

d) Báo điện tử có 01 loại giải thưởng dành cho các thể loại: Bài phản ánh, tin tường thuật tổng hợp chuyên sâu (tích hợp báo viết, ảnh, video hoặc audio), tác phẩm đồ họa (infographic, videographic), tạp chí điện tử (emagazine, longfrom).

e) Ảnh báo chí có 01 loại giải thưởng dành cho các thể loại Ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh.

2. Số lượng giải thưởng

a) Báo in: Mỗi loại giải thưởng tối đa gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

b) Báo hình: Mỗi loại giải thưởng tối đa gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 03 giải Khuyến khích;

c) Báo nói: Cơ cấu giải thưởng tối đa gồm 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích;

d) Báo điện tử: Cơ cấu giải thưởng tối đa gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích;

e) Ảnh báo chí: Cơ cấu giải thưởng tối đa gồm 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải khuyến khích.

3. Tiền thưởng

-   Giải Nhất:                  15.000.000 đồng

-   Giải Nhì:                    10.000.000 đồng

-    Giải Ba:                     8.000.000 đồng

-    Giải Khuyến khích:    4.000.000 đồng

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung

 - Là những tác phẩm báo chí phản ảnh về vùng đất và con người Quảng Nam đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước (báo in, phát thanh, truyền hình, báo ảnh, báo điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động), trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2021 (kỷ niệm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam) đến ngày 23/3/2022. Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 24/3/2021 mà chưa dự Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XV (2020-2021) thì được gộp vào các kỳ sau (đăng từ 24/3/2021) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI (2021-2022).  

- Thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Quảng Nam.

- Có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

- Ưu tiên xem xét, trao thưởng đối với những tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác phòng chống đại dịch Covid-19 và các giải pháp nỗ lực phục hồi kinh tế do tác động của đại dịch; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và cải thiện môi trường đầu tư; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

-  Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo nơi công tác (phản ảnh trong tác phẩm báo chí) và không có khiếu nại từ tập thể, cá nhân liên quan.

- Tác phẩm đề cập những vụ việc tiêu cực phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật, hoặc đã được các tổ chức, cá nhân có sai phạm thừa nhận và khắc phục.

- Tác phẩm đề cập các lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội còn có ý kiến khác nhau, phải được các cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

- Tác phẩm đáp ứng yêu cầu về hình thức thể hiện theo quy định của Thể lệ Giải thưởng. Khuyến khích các tác phẩm có phương thức thể hiện độc đáo, sáng tạo.

2. Hình thức thể hiện tác phẩm

a) Đối với tác phẩm báo in, báo nói:

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Tác phẩm báo chí (báo nói) có âm thanh, thì âm thanh phải rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc, bảo đảm chất lượng, hấp dẫn và có thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút. Trường hợp tác phẩm dự giải là chương trình phát thanh trực tiếp thì thời lượng không quá 90 phút.

b) Đối với tác phẩm báo điện tử:

- Tác phẩm thực hiện theo phong cách riêng của báo điện tử, có độ dài không quá 400 từ đối với tin; không quá 1.000 từ đối bài và phải đảm bảo đa phương tiện (mỗi tác phẩm tích hợp ít nhất 03 loại hình báo chí: báo viết, ảnh, đồ họa, video, audio).

- Tác phẩm infographic, videographic cần có nội dung tốt, hình thức đẹp, ấn tượng.

- Tác phẩm emagazine, longfrom không giới hạn số chữ, nhưng phải đảm bảo ít nhất 03 loại hình báo chí.

c) Đối với tác phẩm báo hình:

- Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

d) Đối với tác phẩm ảnh báo chí:

- Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.                         

- Đối với bộ ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi bộ ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

-  Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

3. Quy định về tác phẩm tham dự giải

- Tác phẩm tham dự giải không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền tác giả vào thời điểm xét thưởng.

- Tác phẩm đề cập đến những vụ việc tiêu cực phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật, hoặc đã được các tổ chức, cá nhân có sai phạm thừa nhận và khắc phục.

- Tác phẩm đề cập đến các lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội còn có nhiều ý kiến khác nhau, phải được các cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

- Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo nơi công tác (phản ảnh trong tác phẩm báo chí) và không có khiếu nại từ tập thể, cá nhân liên quan.

- Không giới hạn tác phẩm báo chí tham dự giải của cùng một tác giả.

IV. CÁCH THỨC LẬP HỒ SƠ DỰ GIẢI THƯỞNG

- Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ (theo mẫu): Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Những hồ sơ không đúng theo qui định sẽ bị loại. Ban Tổ chức Giải sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt Giải.

- Đối với tác phẩm báo viết, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD hoặc USB mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa VCD, DVD hoặc USB mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

- Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Thể lệ này.

B- CÁC GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ CHUYÊN ĐỀ

Trong khuôn khổ Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm 2022, Hội Nhà báo Quảng Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện Nam Trà My, Sở Thông tin và Truyền thông, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam tổ chức phát động, triển khai các giải thưởng báo chí chuyên đề. Cụ thể như sau:

I. GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Đối tượng tham dự giải thưởng

1.1. Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí về tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội được đăng, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động và các Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử, Bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam cấp phép hoạt động.

1.2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham dự giải.

1.3. Tác giả, nhóm tác giả dự Giải không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan.

2. Cơ cấu, số lượng và tiền thưởng:

- Báo nói (phát thanh) và báo điện tử: Bao gồm tác phẩm thuộc các thể loại: Bài phản ánh, tường thuật, ghi nhanh, chương trình phát thanh trực tiếp, phóng sự (báo nói); tin chuyên sâu tổng hợp đa loại hình báo chí, bài phản ánh, emagazine, videographic, infographic, longfrom (báo điện tử).

- Báo hình: Bao gồm tác phẩm các thể loại: Phóng sự ngắn, phóng sự dài, phim tài liệu.

 - Báo viết: Bao gồm tác phẩm thuộc các thể loại: Bài phản ánh, phóng sự, ký sự, bút ký, ghi chép, bình luận, điều tra, phỏng vấn.

* Cơ cấu giải thưởng và tiền thưởng: Mỗi loại giải thưởng có cơ cấu tối đa các giải thưởng và tiền thưởng như sau:

     + 01 giải Nhất:                     10.000.000 đồng/giải;

     + 01 giải Nhì:                         7.000.000 đồng/giải;

     + 02 giải Ba:                           4.000.000 đồng/giải;

     + 02 giải Khuyến khích:        2.000.000 đồng/giải.

 (Tác phẩm đoạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam và Hội Nhà báo kèm theo tiền mặt tương ứng với giá trị giải thưởng theo thể lệ quy định).

3. Chủ đề nội dung tác phẩm tham dự giải thưởng

Tác phẩm tham dự Giải thưởng tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội phải đáp ứng yêu cầu chủ đề nội dung giải thưởng. Trong đó, tập trung các đề tài chủ yếu sau:

- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; trong đó, phân tích, nhấn mạnh tính nhân văn của các chính sách này.

- Tuyên truyền các hoạt động đa dạng, phong phú của các cấp, các ngành, địa phương và ngành Bảo hiểm xã hội Quảng Nam trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đặc biệt là những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động và việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Quảng Nam.

- Tuyên truyền lợi ích thiết thực của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; nhất là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Tuyên truyền những địa phương, đơn vị, doanh nghiệp là điển hình tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội; phát hiện, phê phán những hành vi tiêu cực trên lĩnh vực này.

4. Thời hạn đăng, phát tác phẩm tham gia dự giải thưởng:

Các tác phẩm tham dự giải thưởng có thời hạn đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 24/3/2021 đến ngày 23/3/2022.

II. GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Đối tượng tham dự giải thưởng

 1.1. Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số Quảng Nam được đăng, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động và các Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử, Bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam cấp phép hoạt động.

 1.2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham dự giải.

 1.3. Tác giả, nhóm tác giả dự Giải không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan.

2. Cơ cấu, số lượng và tiền thưởng

- Giải thưởng báo chí tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số sẽ xét, khen thưởng cho 05 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất thuộc các loại hình báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải thưởng, sẽ được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông Quảng Nam kèm theo tiền thưởng là 8.000.000đ/tác phẩm.

3. Chủ đề nội dung giải thưởng

Tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng báo chí về cải cách hành chính và chuyển đổi số có đề tài tuyên truyền, phản ánh chuyên sâu về công tác cải cách hành chính và chuyển đối số của Quảng Nam; trong đó, tập trung ở các chủ đề chính sau:

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Quảng Nam về cải cách hành chính; nhất là tuyên truyền về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính của Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và kết quả triển khai thực hiện.

-  Tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện cải cách hành chính nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của các cấp.

 - Tuyên truyền về kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính hằng năm của tỉnh; kết quả cải cách hành chính của các Sở, ngành, địa phương; kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tuyên truyền các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân.

-  Tuyên truyền bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được UBND tỉnh chuẩn hóa và công bố.

 - Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh để tra cứu thông tin và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

 - Tuyên truyền đẩy mạnh việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, trả kết quả giải quyết bản điện tử theo quy định.

 - Phản ánh, biểu dương các mô hình, sáng kiến hay, hiệu quả; các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Thời hạn đăng, phát tác phẩm tham gia dự giải thưởng:

Các tác phẩm tham dự giải thưởng có thời hạn đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 24/3/2021 đến ngày 23/3/2022.

III. GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN VỀ SÂM NGỌC LINH VÀ DƯỢC LIỆU QUẢNG NAM

1. Đối tượng tham dự giải thưởng

 1.1. Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí tuyên truyền về Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam được đăng, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động và các Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử, Bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam cấp phép hoạt động.

 1.2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham dự giải.

 1.3. Tác giả, nhóm tác giả dự Giải không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan.

2. Cơ cấu, số lượng và tiền thưởng

- Giải thưởng báo chí tuyên truyền về phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam sẽ xét, khen thưởng cho 03 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất thuộc các loại hình báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử tuyên truyền về phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu của huyện Nam Trà My nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

- Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải thưởng, sẽ được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, kèm theo tiền thưởng là 5.000.000đ/tác phẩm.

3. Chủ đề nội dung giải thưởng

Tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng tuyên truyền về phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam có đề tài phản ánh chuyên sâu về các chủ trương, chính sách của Chính phủ, tỉnh Quảng Nam và các địa phương miền núi Quảng Nam đối với việc phát triển, nhân rộng vùng trồng Sâm Ngọc Linh và dược liệu; thực tiễn phát triển vùng trồng, chế biến, tiêu thụ Sâm Ngọc Linh và dược liệu; tác động tích cực của việc phát triểm Sâm Ngọc Linh và dược liệu đối với kinh tế - xã hội các huyện miền núi, nhất là đối với huyện Nam Trà My. Trong đó, tập trung các chủ đề sau:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách, chương trình, dự án của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và các địa phương về chiến lược phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu.

- Tuyên truyền, quảng bá giá trị của sản phẩm Sâm Ngọc Linh – sản phẩm được Thủ tướng Chính phủ  xem là “quốc bảo” của Việt Nam.

- Tuyên truyền, phản ánh công tác quy hoạch vùng trồng, bảo tồn, nhân giống, sản xuất, chế biến, tiêu thụ, giá trị kinh tế của Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu trên địa bàn huyện Nam Trà My và các huyện miền núi Quảng Nam.

- Tuyên truyền hiệu quả của công tác phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu đối với phát triển kinh tế - xã hội miền núi; nhất là đối với công tác giảm nghèo bền vững và công tác bảo vệ rừng.

- Tuyên truyền về chính sách thu hút đầu tư phát triển vùng trồng và công nghiệp chế biến Sâm Ngọc Linh và dược liệu.

- Phát hiện, giới thiệu để nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong doanh nghiệp và người dân về trồng, chế biến, tiêu thị Sâm Ngọc Linh và dược liệu.

4. Thời hạn đăng, phát tác phẩm tham gia dự giải thưởng:

Các tác phẩm tham dự giải thưởng có thời hạn đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 24/3/2021 đến ngày 23/3/2022.

IV. GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG CỦA TỈNH QUẢNG NAM

1. Đối tượng tham dự giải thưởng

1.1. Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và công tác bảo vệ rừng của Quảng Nam, được đăng, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động và các Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử, Bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam cấp phép hoạt động.

 1.2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham dự giải.

 1.3. Tác giả, nhóm tác giả dự Giải không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan.

2. Cơ cấu, số lượng và tiền thưởng

- Giải thưởng báo chí tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và công tác bảo vệ rừng sẽ xét, khen thưởng cho 05 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất thuộc các loại hình báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử tuyên truyền về  chính sách và việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ rừng và công tác bảo vệ rừng của tỉnh Quảng Nam.

- Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải thưởng, sẽ được nhận Giấy khen của Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam, kèm theo tiền thưởng là 7.000.000đ/tác phẩm.

3. Chủ đề nội dung giải thưởng

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và công tác bảo vệ rừng có đề tài phản ánh chuyên sâu các lĩnh vực sau:

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung, tác dụng tích cực của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với công tác bảo vệ, phát triển vốn rừng, kinh tế rừng và kinh tế - xã hội các huyện miền núi.

- Tuyên truyền hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam; nhất là việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần thiết thực tạo việc làm, thu nhập ổn định cho đồng bào miền núi; qua đó nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ rừng và tích cực tham gia bảo vệ rừng.

- Tuyên truyền công tác bảo vệ rừng của các lực lược chức năng.

- Giới thiệu, nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu của tập thể và các cá nhân trong công tác bảo vệ rừng và phát triển kinh tế rừng.

4. Thời hạn đăng, phát tác phẩm tham gia dự giải thưởng:

Các tác phẩm tham dự giải thưởng có thời hạn đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 24/3/2021 đến ngày 23/3/2022.

C. THỜI HẠN NHẬN VÀ NƠI NHẬN TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ HUỲNH THÚC KHÁNG VÀ CÁC GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

I- THỜI HẠN NHẬN TÁC PHẨM

Từ khi công bố Thể lệ đến hết ngày 10/5/2022 theo dấu Bưu điện.

II- NƠI NHẬN TÁC PHẨM

Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam. Số 11 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.3812 283 - DĐ: 0914 010 899; 0974 843 859.

 - Tác giả, nhóm tác giả công tác ở các cơ quan báo chí của tỉnh gửi tác phẩm dự giải về Ban Thư ký Chi hội Nhà báo của cơ quan, đơn vị mình. Ban Thư ký Chi hội có trách nhiệm xét chọn tác phẩm và lập danh sách tác phẩm dự giải, gửi kèm hồ sơ dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

- Tác giả, nhóm tác giả không thuộc biên chế các cơ quan báo chí của tỉnh, gửi trực tiếp tác phẩm dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

III- TỔNG KẾT VÀ TRAO THƯỞNG:  Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 (1925-2022).

D. PHƯƠNG THỨC XÉT THƯỞNG

- Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định thành lập Ban Giám khảo để chấm chọn, đề xuất công nhận giải. Quyết định xếp giải sau cùng thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Giải thưởng. Đối với các giải thưởng báo chí chuyên đề, quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Ban Giám khảo quyết định thành lập các Tiểu ban Giám khảo chuyên ngành cho mỗi loại hình báo chí và ban hành Thể thức đánh giá chấm điểm làm cơ sở xét chọn, đề nghị trao giải. Tác phẩm được đề nghị công nhận giải phải được ít nhất 2/3 số thành viên Ban Giám khảo đồng ý.

- Kết quả Giải thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm tham dự các giải thưởng theo mẫu này.