Môi trường

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Hà Quang 26/04/2024 17:25

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5/2024).

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng biến đổi khí hậu” nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu, trữ nước an toàn...

Thời gian các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 được tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 và có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới (5/6) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác.

UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Tổ chức mít tinh phát động, ra quân diễu hành; phát động các xã, phường, thị trấn, học sinh và các tầng lớp nhân dân nhằm cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh; tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như tham gia giám sát, quản lý, sử dụng công trình hiệu quả và bền vững.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương. Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của đoàn thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

Đối với các trường học, có thể tổ chức các sự kiện truyền thông, hoạt động truyền thông trực tiếp hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học. Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng. Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO