Triển khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư

BẢO NGUYÊN 13/01/2016 14:59

(QNO)  - UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo việc triển khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn truy cập địa chỉ http/qppl.vpubnd.quangnam.vn tải toàn văn Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18.12.2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) để nghiên cứu và thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư, đánh giá dự án đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả, chất lượng đầu tư, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, giám sát đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT chủ trì tham mưu, thực hiện nghiêm các quy định về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo thông tư nêu trên. Định kỳ 6 tháng, cả năm sở tổng hợp báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, duyệt ký, gửi các Bộ, ngành Trung ương bảo đảm thời hạn theo yêu cầu. Trong đó lưu ý tham mưu UBND tỉnh báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2015 trước ngày 31.3.2016. Ngoài ra, Sở KHĐT báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương không thực hiện chế độ báo cáo, giám sát đầu tư theo quy định.

BẢO NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Triển khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO