Vận động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo", từ 17/10 - 18/11

ĐÔNG ANH 06/10/2023 05:38

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành hướng dẫn hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023.

Theo đó, thời gian tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2023. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh ủng hộ ít nhất 1 ngày lương/năm theo tinh thần Thông báo số 588 ngày 15/8/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Tùy theo nguồn lực, điều kiện, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có điều kiện ủng hộ với mức cao hơn để có nguồn lực giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát... trên địa bàn tỉnh.

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các công cụ truyền thông của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh tăng thời lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục... để tuyên truyền về mục đích, nội dung, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tích cực đóng góp, tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp; biểu dương các gia đình nghèo, cộng đồng nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Tuyên truyền kết quả thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo của tỉnh; kết quả hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của các tổ chức chính trị - xã hội; kết quả tham gia vận động, đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, chương. trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vận động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo", từ 17/10 - 18/11
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO