18 tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam được hỗ trợ xuất bản

BẢO ANH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2021.

Hội đồng thẩm định của tỉnh họp xem xét, đánh giá chất lượng các công trình, tác phẩm. Ảnh: B.A
Hội đồng thẩm định của tỉnh họp xem xét, đánh giá chất lượng các công trình, tác phẩm. Ảnh: B.A
Theo đó, có 18 tác phẩm, công trình (gồm 6 tác phẩm, công trình thuộc lĩnh vực nghiên cứu và 12 tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học) của 18 tác giả, nhóm tác giả được hỗ trợ với tổng số tiền là 275 triệu đồng. Trong đó, tác phẩm, công trình có mức hỗ trợ cao nhất là 30 triệu đồng và thấp nhất là 10 triệu đồng.

Được biết, trong đợt xét hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2021, các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh đã gửi 32 bản thảo đến tham gia dự xét. Hội đồng thẩm định của tỉnh đã xem xét, đánh giá chất lượng nội dung, nghệ thuật và chọn ra được 18 bản thảo để đề nghị UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí xuất bản.

TAGS

Thêm một "mùa sách" Quảng

BẢO ANH |

Sau hơn 3 tháng thẩm định độc lập, các thành viên Hội đồng Thẩm định hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2021 đã có cuộc họp chung vào đầu tuần này để xét chọn và đề xuất hỗ trợ các tác phẩm, công trình chất lượng.

Thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam

BẢO ANH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2021. Hội đồng gồm 10 người, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Chủ tịch; Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng làm Phó Chủ tịch và 8 thành viên khác.