Bắc Trà My ra mắt đội cồng chiêng tại xã Trà Bui

TẤN SỸ |

(QNO) -  Chiều qua 27.2, Bắc Trà My ra mắt hoạt động Câu lạc bộ cồng chiêng của đồng bào Ca Dong thôn 6 (Trà Bui). 

Đồng bào Ca Dong thôn 6 (Trà Bui) ra mắt đội cồng chiêng.
Đồng bào Ca Dong thôn 6 (Trà Bui) ra mắt đội cồng chiêng.

Câu lạc bộ cồng chiêng thôn 6 (Trà Bui) có 16 thành viên nam nữ. Sinh hoạt trên tinh thần tự nguyện, vì mục đích chung là bảo tồn phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật cồng chiêng của đồng bào Ca Dong. Các thành viên câu lạc bộ sẽ thường xuyên tập luyện 6 điệu múa chính và các bài chiêng truyền thống; biểu diễn tại các kỳ lễ hội, tết mùa của đồng bào Ca Dong, phục vụ nhu cầu tìm hiểu tham quan khám phá văn hóa tộc người của khách du lịch; đồng thời truyền dạy lại cho thế hệ trẻ trong làng về nghệ thuật độc đáo của cồng chiêng Ca Dong.

Cồng chiêng ở Trà Bui.
Cồng chiêng ở Trà Bui.
Nhằm bảo tồn giá trị truyền thống của cồng chiêng, vừa phục vụ cho Đề án phát triển du lịch cộng đồng, ngoài đội cồng chiêng thôn 6, xã Trà Bui sẽ hình thành thêm 5 đội cồng chiêng ở 5 thôn còn lại, duy trì và phát huy đội cồng chiêng ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Cồng chiêng luôn xuất hiện trong các lễ hội quan trọng tại vùng cao Bắc Trà My.
Cồng chiêng luôn xuất hiện trong các lễ hội quan trọng tại vùng cao Bắc Trà My.

Được biết, thời điểm này Bắc Trà My có 4 xã (gồm Trà Kót, Trà Sơn, Trà Giác và Trà Bui) có đội cồng chiêng đi vào hoạt động. Việc thành lập các đội cồng chiêng của đồng bào Cor, Ca Dong… nằm trong Đề án khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

TAGS