Ban hành quy định Giải thưởng VHNT Đất Quảng và Tặng thưởng VHNT Quảng Nam

HÀ AN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1438 ban hành quy định về Giải thưởng Văn học - nghệ thuật (VHNT) Đất Quảng và Tặng thưởng VHNT Quảng Nam.

Theo đó, Giải thưởng VHNT Đất Quảng là giải thưởng nhà nước cấp tỉnh, được tổ chức 5 năm một lần; Tặng thưởng VHNT Quảng Nam được tổ chức hằng năm.

Đây là 2 giải thưởng xét tặng cho các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình sáng tạo VHNT tiêu tiểu, có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa xứ Quảng. Qua đó nhằm biểu dương sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung trên lĩnh vực VHNT; động viên, khích lệ các tác giả không ngừng sáng tạo nhiều tác phẩm VHNT có giá trị phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Giải thưởng VHNT Đất Quảng là phần thưởng được xét, trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình VHNT có nội dung đạt chất lượng, nghệ thuật cao, phù hợp với văn hóa Quảng Nam và bản sắc văn hóa dân tộc; có tính giáo dục sâu sắc, đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của VHNT Quảng Nam. Tặng thưởng VHNT Quảng Nam là phần thưởng được xét, trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả là hội viên Hội VHNT Quảng Nam.

Có 10 loại hình xét thưởng gồm: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, múa, văn nghệ dân gian, VHNT các dân tộc thiểu số.

Về số lượng giải thưởng đối với Giải thưởng VHNT Đất Quảng: mỗi loại hình âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, múa, văn nghệ dân gian, VHNT các dân tộc thiểu số: mỗi loại hình gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích. Riêng văn học gồm 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 7 giải Khuyến khích. Tặng thưởng VHNT Quảng Nam gồm tổng số 4 giải A, 6 giải B, 6 giải C, 5 giải Khuyến khích cho tất cả loại hình.

Về mức tiền thưởng đối với Giải thưởng VHNT Đất Quảng: giải A 30 triệu đồng; giải B 23 triệu đồng; giải C 15 triệu đồng; giải Khuyến khích 7 triệu đồng. Đối với Tặng thưởng VHNT Quảng Nam: giải A 8 triệu đồng; giải B 6 triệu đồng; giải C 5 triệu đồng; giải Khuyến khích 3 triệu đồng.

Quyết định này thay thế Quyết định số 45 ngày 6.11.2008 và Quyết định số 1549 ngày 18.5.2010 của UBND tỉnh.

TAGS