Một nghệ sĩ nhiếp ảnh Quảng Nam đoạt giải C giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021

BẢO ANH |

(QNO) - Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) vừa công bố kết quả xét giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021.

“Công việc thầm lặng“, tác phẩm đoạt giải C của NSNA Huỳnh Hà (Quảng Nam).
"Công việc thầm lặng" - tác phẩm đoạt giải C của nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Hà (Quảng Nam).

Theo đó, phần thưởng danh giá nhất là Cup VAPA được trao cho tác giả Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng) với bộ ảnh "Chốt kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống Covid-19"; cùng với đó còn có 2 giải A, 7 giải B và 14 giải C được trao cho các tác giả khác.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Hà là tác giả duy nhất của Quảng Nam có tên trong danh sách giải thưởng lần này, với giải C được trao cho tác phẩm "Công việc thầm lặng".

Ngoài giải thưởng dành cho tác phẩm ảnh, giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021 còn được trao cho 4 công trình sách ảnh, gồm 1 giải A, 2 giải B và 1 giải C.

TAGS