Nâng cao hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số

ĐĂNG NGUYÊN |

(QNO) - Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện đề án “Chương trình hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”.

Đề án nhằm nâng cao
Đề án nhằm nâng cao các chương trình hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: A.N

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Đồng thời tuyên truyền về hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Các nội dung tuyên truyền tập trung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, phát triển du lịch; công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu vùng dân tộc thiểu số.

Đặc biệt là tuyên truyền về ứng dụng công nghệ số trong xây dựng các sản phẩm phim, ảnh, sách, báo về văn hóa - nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; các mô hình câu lạc bộ văn hoá - nghệ thuật ở thôn, bản, làng, buôm, phum, sóc, xóm, ấp và khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2021 - 2030, theo các phương thức tuyên truyền, truyền thông cơ sở; hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề; các chương trình phỏng vấn, tọa đàm; tuyên truyền cổ động trực quan, pano, áp phích, tranh cổ động, bảng tin điện tử và các ấn phẩm dân tộc thiểu số tại các địa điểm công cộng như thư viện, bưu điện, nhà văn hóa...

TAGS

Tuyên truyền sâu rộng về bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo TTXVN |

(QNO) - Ngày 5.3, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành lập BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3312/QĐ-UBND (ngày 26.11.2020) thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi

HÀ AN |

Bộ VH-TT&DL vừa phát động cuộc thi “Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020”.