Phát động sáng tác về chủ đề người chiến sĩ công an cơ sở

HÀ AN |

(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát động cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề “Người chiến sĩ công an cơ sở vì bản, làng bình yên, vì nhân dân phục vụ”. 

Nội dung sáng tác tập trung ca ngợi bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an xã trong sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự; biểu dương các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến công an xã trong phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ công an xã gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân; là chỗ dựa tin cậy của nhân dân với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”; ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ công an xã gần gũi, chia sẻ, thực hiện “4 cùng” với nhân dân; không ngại khó khăn gian khổ, hy sinh, tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Phản ảnh tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân dành cho cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở.

Thời gian và địa điểm tiếp nhận bài dự thi gửi về Công an tỉnh (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị) trước ngày 31.8.2022. Bộ Công an tổ chức tổng kết, khen thưởng và trao giải vào tháng 3.2023.

TAGS