Quảng Nam có 13 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

HÀ AN |

(QNO) - Bộ VH-TT&DL vừa công bố danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình lên hội đồng cấp nhà nước.

Theo đó có 71 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 600 cá nhân (Quảng Nam có 13 hồ sơ) được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Các cá nhân này đã được hội đồng chuyên ngành cấp bộ xét. Thời gian lấy ý kiến của nhân dân sẽ kéo dài đến ngày 27.7.2022 trước khi hội đồng cấp nhà nước tổ chức phiên họp theo quy định.

TAGS