Tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật

HÀ AN |

(QNO) - Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam đề nghị chỉ đạo, phối hợp chấn chỉnh một số hiện tượng tiêu cực liên quan tới giới nghệ sĩ trên mạng xã hội.

Văn bản nêu rõ, gần đây một số nghệ sĩ, diễn viên, người biểu diễn tham gia hoạt động quảng cáo có nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm; sử dụng mạng xã hội truyền tải thông tin chưa xác thực, thiếu kiểm chứng, xúc phạm cá nhân.

Một số tổ chức, cá nhân phổ biến, lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống của dân tộc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, nhân phẩm, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, làm xấu đi hình ảnh của người nghệ sĩ và gây bức xúc trong nhân dân.

Do đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở VH-TT&DL phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin - truyền thông và cơ quan có liên quan tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động diễn ra trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan.

Lãnh đạo các đơn vị quản lý nghệ sĩ, diễn viên (công lập và ngoài công lập) tăng cường phổ biến các quy định pháp luật, định hướng cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thuộc đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, uy tín của bản thân đối với cộng đồng, xã hội; có quy chế quản lý, xử lý trách nhiệm đối với trường hợp có sai phạm.

Đối với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Bộ VH-TT&DL đề nghị chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đến hội viên; yêu cầu hội viên tham gia hoạt động nghề nghiệp, hoạt động xã hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, lan tỏa những việc làm tốt, hình ảnh đẹp, tác phong, ứng xử văn hóa đến cộng đồng...

TAGS