Bắc Trà My thành lập nhiều đội cồng chiêng cộng đồng

N.ĐOAN |

Phòng VH-TT huyện Bắc Trà My cho biết, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều đội cồng chiêng phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại địa phương và phát triển du lịch như: Đội cồng chiêng Làng văn hóa Cao Sơn (xã Trà Sơn), đội cồng chiêng xã Trà Bui, đội cồng chiêng xã Trà Giáp, đội cồng chiêng xã Trà Kót, đội cồng chiêng trẻ xã Trà Kót.

Cùng với đó, hình thành 4 đội cồng chiêng dân tộc Co, Ca Dong tại các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nước Oa, Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng, Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Nú và Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trần Phú.

Đây là một trong những kết quả đạt được khi thực hiện Nghị quyết 58 của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 về phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030. Được biết, năm 2019 huyện Bắc Trà My đón tiếp gần 5 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú, tăng 11% so với năm 2018. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và bão lũ, địa phương chỉ đón tiếp gần 2,4 nghìn lượt khách tham quan, giảm hơn 50% so với năm 2019. Các đoàn khách chủ yếu đến tham quan Khu di tích Nước Oa, thủy điện Sông Tranh 2.

TAGS