Cấp thiết tu bổ 80 di tích

X.PHÚ - N.ĐOAN |

(QNO) - Nhiều di tích hiện nay bị xuống cấp nên cần thiết được tu bổ, tôn tạo nhằm tránh nguy cơ hư hại cho di tích.

Giám đốc Sở Vh-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng báo cáo đề án tu bổ di tích. Ảnh: XP-NĐ
Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng báo cáo đề án tu bổ di tích. Ảnh: X.P - N.Đ

Báo cáo Đề án hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025 của UBND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh sáng nay 21.4, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, toàn tỉnh hiện có 441 di tích được xếp hạng; trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt (2 di tích quốc gia đặc biệt được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới là Khu phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn), 63 di tích quốc gia và 374 di tích cấp tỉnh, được phân bố ở 18 huyện, thị xã, thành phố.

Để đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích, những năm qua HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, gồm Nghị quyết số 161 (ngày 7.7.2015), Nghị quyết số 1 (ngày 12.7.2019) và Nghị quyết số 8 (ngày 17.9.2020). Từ các nghị quyết này, trong 6 năm qua (2016-2021), công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, đã có 15 di tích quốc gia, 60 di tích cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo và 73 di tích được dựng bia với tổng mức đầu tư 133,6 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh bố trí 87,4 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ từ Bộ VH-TT&DL 2,1 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ của Đà Nẵng 8 tỷ đồng, kinh phí đối ứng của các địa phương và xã hội hóa 36,1 tỷ đồng). Qua đó, đã bảo vệ nguyên vẹn hệ thống di tích hiện có, kịp thời ngăn chặn tình trạng xuống cấp của các di tích, nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ, gìn giữ di tích.

Địa đạo Kỳ Anh (Tam Kỳ) là một trong những di tích được đề nghị đầu tư, tu bổ trong giai đoạn 2022-2025. Ảnh: X.P
Địa đạo Kỳ Anh (Tam Kỳ) là một trong những di tích được đề nghị đầu tư, tu bổ trong giai đoạn 2022-2025. Ảnh: X.P

Tuy nhiên, theo ông Hồng, do các di tích thường có lịch sử lên đến hàng trăm năm, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nên ngày càng xuống cấp. Bên cạnh đó, một số di tích vào thời điểm các nghị quyết trên được ban hành chưa xuống cấp nên chưa được đưa vào danh mục đầu tư tu bổ. Đến giai đoạn hiện nay, nhiều di tích bị xuống cấp nên cần thiết phải được tu bổ, tôn tạo nhằm tránh nguy cơ hư hại cho di tích.

Từ những lý do này, UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện tu bổ di tích, hiện trạng các di tích để xây dựng Đề án hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, các hạng mục di tích được hỗ trợ đầu tư tại đề án (bao gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 11 di tích quốc gia, 67 di tích cấp tỉnh) đều chưa được thực hiện và không trùng lắp với các hạng mục di tích đã được hỗ trợ đầu tư tại các nghị quyết trước đây. Tổng mức đầu tư gần 91 tỷ đồng; trong đó di tích quốc gia đặc biệt 19,8 tỷ đồng, di tích quốc gia 43,3 tỷ đồng, di tích cấp tỉnh 27,8 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra đề án UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Ảnh: XP-NĐ
Bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra đề án tu bổ di tích trình tại kỳ họp. Ảnh: X.P - N.Đ

Báo cáo thẩm tra đề án, bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cho biết cơ bản thống nhất về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện, nội dung đầu tư, lộ trình và kinh phí thực hiện như dự thảo UBND tỉnh trình.

“Việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 tại kỳ họp lần này là rất cần thiết và đúng thẩm quyền. Qua đó, nhằm tiếp tục đầu tư, tu bổ để giảm thiểu tình trạng di tích xuống cấp; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích” - bà Thu nói.

TAGS