Chú trọng bảo tồn và phát triển văn hóa Cơ Tu gắn với phát triển kinh tế - xã hội

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Ngày 25.5, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thái Bình làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Tây Giang về thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 
 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.H

Trong 5 năm qua, Tây Giang tích cực triển khai sâu rộng Nghị quyết 33 đến từng thôn, xóm. Đến nay toàn huyện có 3.366/5.064 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (66,46%); 63/63 thôn phát động xây dựng thôn văn hóa (100%); 35/83 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa (42,16%); 55 thôn thuộc 7/10 xã có nhà gươl. Nhờ thực hiện tốt Nghị quyết 33, nhiều tập quán lạc hậu như tảo hôn, cưới hỏi, ma chay tốn kém đã được loại bỏ.

Bên cạnh kết quả đạt được thì còn một số hạn chế, bất cập như: chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ chưa cao, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; các loại hình nghệ thuật mang bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn, khôi phục chưa nhiều; chưa có nhiều khu thể thao, khu vui chơi, giải trí công cộng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nhất là trẻ em.

Làng đoàn kết Arui (xã Dang) được quy hoạch sắp xếp theo mô hình làng truyền thống Cơ Tu
Làng đoàn kết Arui (xã Dang) được quy hoạch sắp xếp theo mô hình làng truyền thống Cơ Tu. Ảnh: Đ.H

Tại buổi làm việc, huyện Tây Giang kiến nghị tỉnh và Trung ương tăng nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đối với khu vực miền núi, vùng biên giới; ban hành cơ chế chính sách đặc thù nhằm bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình biểu dương những kết quả Tây Giang đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33. Đồng thời yêu cầu thời gian tới Tây Giang cần tiếp tục bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, trong đó cần chú trọng thực hiện bảo tồn và phát triển văn hóa Cơ Tu gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức; bảo tồn và phát triển các thiết chế văn hóa cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân...

TAGS