Đầu tư 30 tỷ đồng tu bổ, mở rộng Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định đầu tư 30 tỷ đồng để tu bổ, mở rộng di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh (xã Tam Lộc, Phú Ninh).

Dự án tu bổ, mở rộng di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh gồm các hạng mục: bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích mở rộng khuôn viên với diện tích khoảng 8.440m2; bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng khu tái định cư để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án với diện tích khoảng 2.000m2; tu bổ, tôn tạo khu di tích gốc khoảng 2.060m2  và tu bổ, mở rộng khuôn viên.

Dự toán có tổng mức đầu tư dự án 30 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, thực hiện từ năm 2022 - 2024. Khi hoàn thành, sẽ khắc phục tình trạng xuống cấp, đảm bảo an toàn lâu dài và cảnh quan kiến trúc cho di tích lịch sử, đồng thời giữ gìn và phát huy giá trị di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh.

TAGS