Gần 91 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư, tu bổ di tích giai đoạn 2022 - 2025

XUÂN HIỀN |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 13 quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Phật viện Đồng Dương được hỗ trợ 12 tỷ đồng phục vụ công tác trùng tu giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: V.N
Di tích Phật viện Đồng Dương (Thăng Bình) được hỗ trợ 12 tỷ đồng trùng tu giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: V.N

Theo Nghị quyết số 13, đối tượng được hỗ trợ bao gồm di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh đang xuống cấp cần được đầu tư, tu bổ. Các di tích được xem xét đầu tư, hỗ trợ kinh phí sau khi dự án bảo quản, tu bổ di tích được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Tổng mức đầu tư gần 91 tỷ đồng; trong đó di tích quốc gia đặc biệt 19,8 tỷ đồng, di tích quốc gia 43,3 tỷ đồng, di tích cấp tỉnh 27,8 tỷ đồng. Tổng cộng có 80 di tích được hỗ trợ đầu tư, tu bổ giai đoạn 2022 - 2025.

Cụ thể, hạng mục di tích quốc gia đặc biệt gồm có di tích kiến trúc Chăm là Phật viện Đồng Dương (Bình Định Bắc, Thăng Bình) được hỗ trợ 12 tỷ đồng; di tích lịch sử đèo Bù Lạch (A Nông, Tây Giang) - di tích thành phần thuộc Di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh được hỗ trợ 7 tỷ đồng và xây dựng nhà bia 800 triệu đồng.

Hạng mục di tích quốc gia có 8 di tích tu bổ, 3 di tích xây dựng nhà bia. Tám di tích được hỗ trợ bao gồm: địa đạo Kỳ Anh (Tam Thăng, Tam Kỳ); tháp Chăm Bằng An (Điện An, Điện Bàn); khu di tích căn cứ Phước Trà (Sông Trà, Hiệp Đức); tháp Chăm Chiên Đàn (Tam An, Phú Ninh); địa đạo Phú An - Phú Xuân (Đại Thắng, Đại Lộc); địa điểm chiến thắng Cấm Dơi (Đông Phú, Quế Sơn); mộ Tổng đốc Hoàng Diệu (Điện Quang, Điện Bàn); làng cổ Lộc Yên (Tiên Cảnh, Tiên Phước).

Địa đao Kỳ Anh được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho công tác trùng tu, tôn tạo giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: X.H
Địa đạo Kỳ Anh (Tam Kỳ) được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo. Ảnh: X.H

Trong đó, di tích kiến trúc Chăm được hỗ trợ 8,4 tỷ đồng; di tích kiến trúc nghệ thuật 1,2 tỷ đồng; di tích lịch sử bao gồm loại hình nhà thờ, đình, miếu, dinh (bao gồm cả phần phù điêu, tượng đài) được hỗ trợ 1,4 tỷ đồng; loại hình địa đạo 1,5 tỷ đồng; di tích lịch sử cách mạng 1,4 tỷ đồng; loại hình lăng mộ 800 triệu đồng; xây dựng nhà bia 800 triệu đồng.

Hạng mục di tích cấp tỉnh có 67 di tích được hỗ trợ, gồm 28 di tích tu bổ, 39 di tích dựng bia với tổng mức hơn 27,8 tỷ đồng.

Các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh. Các di tích cấp tỉnh được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương và nguồn vốn xã hội hóa.

Nghị quyết có hiệu lực bắt đầu từ năm 2022 đến hết 2025.

TAGS

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (khóa X): Tu bổ di tích, hỗ trợ nhân viên nấu ăn trường học

X.PHÚ - N.ĐOAN |

(QNO) - Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh (khóa X) diễn ra ngày 21.4, hai đề án nhận được sự quan tâm của các đại biểu là đề án tu bổ, tôn tạo di tích và đề án quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Cấp thiết tu bổ 80 di tích

X.PHÚ - N.ĐOAN |

(QNO) - Nhiều di tích hiện nay bị xuống cấp nên cần thiết được tu bổ, tôn tạo nhằm tránh nguy cơ hư hại cho di tích.