Hội An: 42 đơn vị thi dựng cây nêu ngày tết

ĐỖ HUẤN |

(QNO) - Tết Nhâm Dần 2022 là năm thứ 11 liên tiếp TP.Hội An duy trì phong tục dựng cây nêu ngày tết. Tại hội thi dựng cây nêu ngày tết năm nay có 42 đơn vị đăng ký tham gia chấm chọn, tăng 156% so với bình quân các năm.

Cây nêu dựng tại di tích Lăng Bà, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh đoạt giải nhì.
Cây nêu dựng tại di tích Lăng Bà (xã Cẩm Thanh) đoạt giải nhì. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Khối cơ quan, doanh nghiệp chiếm số lượng ít hơn các năm vì hầu hết nhà hàng, khách sạn ngừng hoạt động kinh doanh do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, nhiều điểm di tích, địa phương, doanh nghiệp không đăng ký tham gia chấm chọn vẫn duy trì việc dựng nêu theo phong tục ngày tết cổ truyền.

Do có sự chênh lệch lớn về số lượng cây nêu của hai nhóm (nhóm cơ quan, trường học quá ít) nên ban chấm chọn thống nhất chuyển danh sách cây nêu của nhà văn hóa thôn, khối phố sang nhóm cơ quan, trường học để có cơ sở đánh giá khách quan hơn và tạo sự công bằng cho nhóm điểm di tích.

Kết quả, giải nhất nhóm cơ quan, trường học, doanh nghiệp, thiết chế văn hóa thôn, khối phố thuộc về Nhà văn hóa khối phố Xuân Mỹ (phường Tân An); nhóm điểm di tích, nhà thờ tộc thuộc về di tích đình Thanh Nam (xã Cẩm Thanh). Hai xã Cẩm Thanh và Cẩm Kim có số lượng đơn vị tham gia đoạt giải nhiều nhất.

TAGS