Hơn 5,1 tỷ đồng bảo tồn và phát huy giá trị di tích Phật viện Đồng Dương

H.QUANG |

UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình).

Dự án do Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư, được thực hiện từ 2024 - 2025 với tổng mức đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Mục tiêu của dự án là xác định vùng quy hoạch, khu vực quản lý và cung cấp các tư liệu khoa học thực tế để làm cơ sở định hướng cho việc lập quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương.

Theo đó, sẽ thăm dò, khai quật khảo cổ phạm vi 7,3ha với tổng diện tích hố đào khoảng 1.200m2. Trong đó phạm vi khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích (5,3ha) với tổng diện tích hố đào khoảng 1.000m2; các địa điểm có liên quan nằm ngoài khoanh vùng bảo vệ di tích (2,0ha) với tổng diện tích hố đào khoảng 200m2; dọn dẹp mặt bằng, phát lộ khu vực di tích tại khu vực tháp Sáng và phụ cận với tổng diện tích khoảng 2.000m2.