Hơn 5,9 tỷ đồng bảo tồn, tu bổ tháp Chăm Khương Mỹ

XUÂN HIỀN |

UBND tỉnh vừa thông qua quyết định phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Khương Mỹ, hạng mục phần thân tháp và cửa hướng Đông; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư hơn 5,971 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, dự án nhằm bảo tồn, giữ gìn tính nguyên gốc và phát huy giá trị của di tích trong đời sống.

Quy mô đầu tư của dự án bao gồm tu bổ tháp Nam với việc gia cố, tu bổ từ chân tháp đến đuôi tầng mái, tái định vị khối xây đến cấu trúc chính của tháp; xử lý các vết nứt trên tường thân tháp, mái sảnh tháp; bảo quản bề mặt gạch phục chế sau tu bổ...

Dự án còn có các hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ trùng tu gồm: nhà làm việc, kho kết hợp với sơ chế vật liệu; nhà che...

TAGS