Nhiều rào cản trong thực hiện các chính sách về văn hóa

VĂN TOÀN |

(QNO) - Sáng 18/5, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội họp trực tuyến với 12 địa phương, trong đó có Quảng Nam về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Bà Đinh Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chủ trì cuộc họp.

Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: VĂN TOÀN
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL phát biểu tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: VĂN TOÀN

Tổng nguồn vốn đầu tư cho cơ sở vật chất văn hóa từ năm 2021 - 2023 trên địa bàn Quảng Nam gần 230 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn trực tiếp của ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh trong chương trình nông thôn mới hơn 87 tỷ đồng.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Sở VH-TT&DL Quảng Nam đã triển khai Dự án số 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch” và Tiểu dự án 3 - Dự án số 10.

Năm 2023, tổng kinh phí thực hiện Dự án số 6 hơn 18 tỷ đồng. Cơ quan chuyên môn đang xây dựng kế hoạch để thực hiện một số nội dung như: khảo sát, kiểm kê, sưu tầm tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy về bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể; bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách du lịch…

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Nam đã triển khai Tiểu dự án 1 - Dự án số 1. Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đăng ký đầu tư xây dựng 17 công trình thiết chế văn hóa với tổng vốn đầu tư hơn 116 tỷ đồng...

Đồng bào thiểu số miền núi Quảng Nam giữ gìn nghề truyền thống. Ảnh: VĂN TOÀN
Đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Nam giữ gìn nghề truyền thống. Ảnh: VĂN TOÀN

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam kiến nghị, đối với Dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Bộ VH-TT&DL và Bộ Tài chính cần có sự đồng nhất về các văn bản quy định chi thù lao cho các hoạt động tập luyện, biểu diễn của nghệ nhân, diễn viên là đồng bào dân tộc thiểu số (người không hưởng lương từ ngân sách) tham gia cuộc thi, ngày hội, giao lưu, liên hoan, trình diễn… Bởi đây là lực lượng nòng cốt am hiểu, gìn giữ văn hóa truyền thống địa phương, nhưng mức chi còn thấp và chưa rõ ràng.

“Cũng tại dự án trên, khu vực miền núi Quảng Nam đang hoạt động nhà sinh hoạt cộng đồng của người đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, việc hỗ trợ nhà văn hóa thôn là chưa phù hợp, cần nghiên cứu hướng dẫn xây dựng, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng của người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân” - bà Hiền đề xuất.

Cũng theo bà Hiền, việc gắn kết xây dựng văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng với xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn nhiều khó khăn, nguồn lực còn hạn chế.

Bà Đinh Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã đánh giá cao nỗ lực của Quảng Nam trong việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực văn hóa.

Bà Lan nhìn nhận, trước sự phát triển của xã hội, nguồn lực đầu tư cho văn hóa hiện nay chưa tương xứng với yêu cầu. Chính sách cần đi sâu hơn vào thực tiễn để vai trò của văn hóa được phát huy. Muốn làm được điều đó, phải từng bước tháo gỡ những vấn đề đang tồn tại.

“Nguồn lực chưa đáp ứng, hành lang văn bản chưa đồng nhất, sự phối kết hợp chưa chặt chẽ giữa các bộ ngành... đang là rào cản để thực hiện các chính sách về văn hóa. Các địa phương nhanh chóng tổng hợp đầy đủ nội dung kiến nghị gửi về đoàn giám sát để Trung ương làm rõ trong thời gian tới” - bà Đinh Thị Phương Lan yêu cầu.

TAGS