Phát triển mạng lưới cộng tác viên quản lý, bảo tồn Di sản văn hóa Hội An

ĐỖ HUẤN |

Theo Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, 10 năm qua (2011 – 2021), mạng lưới cộng tác viên quản lý, bảo tồn Di sản văn hóa Hội An được xây dựng và phát triển, gồm 27 thành viên là khối trưởng, tổ trưởng dân phố thuộc khu vực I phố cổ tại các phường: Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong và những người có tâm huyết, đang hoạt động tại thành phố có liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn văn hóa Hội An. 

Với vai trò giám sát cộng đồng, lực lượng này đã có những đóng góp tích cực trong việc giám sát tu bổ, sửa chữa, sử dụng các di tích của người dân, các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu tư trong khu phố cổ.

Tại hội nghị mới đây, lực lượng cộng tác viên đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ; tiến hành bầu ban điều hành mới và triển khai xây dựng quy chế hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

TAGS