Phục dựng thành công nhà sinh hoạt truyền thống của đồng bào Xê Đăng

VĂN THỌ |

Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống của cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Trà My nói chung và cộng đồng dân tộc Xê Đăng nói riêng; với sự giúp đỡ của Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững, bà con làng Lâng Loan, thôn 3, xã Trà Cang đã phục dựng thành công và đưa vào sử dụng nhà sinh hoạt truyền thống. 

Kiến trúc nhà làng được làm hoàn toàn bằng thủ công, với những vật liệu tự nhiên sẵn có tại địa phương, cột chính là gỗ nguyên khối, phên tre, vách nứa, mái lợp bằng tranh, tạo không gian ấm cúng vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hạ, đảm bảo kết cấu truyền thống.

Được biết đây là mô hình điểm của huyện. Với thành công ban đầu này, trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà truyền thống được phục dựng ở các bản làng khác của người đồng bào Xê Đăng trên rẻo cao Nam Trà My.

TAGS