Ra mắt Đội cồng chiêng người Mường

THANH TÙNG |

Xã Trà Giang (Bắc Trà My) vừa ra mắt Đội cồng chiêng người Mường.

Lễ ra mắt Đội cồng chiêng người Mường. Ảnh: T.T
Lễ ra mắt Đội cồng chiêng người Mường. Ảnh: T.T

Đội cồng chiêng người Mường gồm 45 thành viên thuộc nhiều thế hệ, sinh hoạt trên tinh thần tự nguyện, có mục đích chung là bảo tồn, phát huy điệu múa cồng chiêng cũng như các bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc Mường; định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt, tập luyện cồng chiêng, tham gia giao lưu, thi đấu cồng chiêng với các đội cồng chiêng Ca Dong, Cor…; phục vụ nhu cầu tìm hiểu văn hóa, qua đó tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ khách du lịch.

Việc thành lập, ra mắt và duy trì hoạt động Đội cồng chiêng người Mường nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương trong việc gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của người Mường, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36 ngày 21.12.2021 của HĐND huyện Bắc Trà My về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

TAGS