Thêm 5 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

CHÂU NỮ |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với 5 di tích.

Người dân thôn Thành Mỹ (Phú Ninh) dự lễ khánh thành ngôi đình (năm 2017). Ảnh: HẢI CHÂU
Lễ khánh thành đình Thành Mỹ (Tam Phước, Phú Ninh) vào năm 2017. Ảnh: HẢI CHÂU

Đó là các di tích: địa điểm chiến thắng Tiên Phước - Phước Lâm (Tiên Kỳ, Tiên Phước); đình Thành Mỹ (Tam Phước, Phú Ninh); Tân Tỉnh Trung Lộc - căn cứ Nghĩa hội Quảng Nam (Quế Lộc, Nông Sơn); địa điểm thành lập Chi bộ Tây Giang - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thăng Bình (Bình Sa, Thăng Bình); mộ cụ Nguyễn Chỉ (Tam Giang, Núi Thành).

Theo quy định của Luật Di sản văn hóa, để được chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, di tích lịch sử phải có một trong các tiêu chí: công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu của quốc gia hoặc của địa phương; công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của quốc gia hoặc của địa phương trong các thời kỳ lịch sử; địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu.

TAGS

Lò Thung (Tiên Phước) được xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hôm qua 9.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2255 xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh đối với Lò Thung, thuộc xã Tiên Cảnh và Tiên Lộc (Tiên Phước).