Trưng bày trực tuyến "Mỹ thuật Hội An thời Nguyễn qua thác bản văn bia và bia mộ"

UYÊN NGUYÊN |

(QNO) - Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An vừa tổ chức trưng bày trực tuyến chủ đề “Mỹ thuật Hội An thời Nguyễn qua thác bản văn bia và bia mộ” từ ngày 5/12/2022 đến ngày 7/12/2022 tại địa chỉ https://hoianheritage.net/vi/tructuyen/truc-tuyen/tbtn-9.html

Một pano trong trưng bày triển lãm trực tuyến “Mỹ thuật Hội An thời Nguyễn qua thác bản văn bia và bia mộ”.
Một pano trong trưng bày triển lãm trực tuyến “Mỹ thuật Hội An thời Nguyễn qua thác bản văn bia và bia mộ”.

Văn bia, bia mộ thời Nguyễn (các chúa Nguyễn và vua triều Nguyễn) là một bộ phận di sản văn hóa quan trọng của dân tộc, nó không chỉ chứa đựng những thông tin tư liệu để giúp tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, dân cư… của một vùng đất mà những hoa văn chạm khắc, thư pháp khắc ghi dấu ấn về từng giai đoạn lịch sử nghệ thuật, quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Ở Hội An, văn bia và bia mộ thời Nguyễn hiện còn số lượng rất lớn, niên đại trải dài từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XX, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, giàu giá trị về mặt mỹ thuật. Đề tài, đồ án hoa văn trang trí trên văn bia và bia mộ ở Hội An được thực hiện bằng nhiều thủ pháp khác nhau như chạm nổi hoặc khắc chìm rất tỉ mỉ, công phu; được thể hiện đơn lập bằng những hồi văn kỷ hà hoặc có sự kết hợp nhiều hệ đề tài khác nhau như về thiên nhiên, động vật, thực vật, đồ vật… Các đồ án trang trí truyền thống như hoa dây, mặt trời mây lửa, chim phụng, hoa sen, hoa cúc, hồi văn… xuất hiện với tần suất khá dày.

Với những đặc trưng, đặc điểm mỹ thuật cùng những nét riêng trong phong cách trang trí mỹ thuật thể hiện ở 30 pano trong triển lãm trực tuyến “Mỹ thuật Hội An thời Nguyễn qua thác bản văn bia và bia mộ”, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An mong muốn đưa đến công chúng, đặc biệt các nhà nghiên cứu những cơ sở dữ liệu để tiếp tục trao đổi, nghiên cứu, đối sánh, làm sáng tỏ thêm mỹ thuật thời Nguyễn trên văn bia, bia mộ ở Hội An.