Xếp hạng 4 di tích lịch sử cấp tỉnh

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 6674 xếp hạng 4 di tích lịch sử cấp tỉnh.

Các di tích được xếp hạng gồm: di tích nhà ông Võ Sạ (xã Tam Hiệp, Núi Thành), di tích đình làng Bến Đền (xã Điện Quang, Điện Bàn), di tích đồi Bà Lau (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) và di tích đình Hội An (phường Minh An, TP.Hội An).

UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các di tích trên theo luật định. Bố trí kinh phí tu bổ và dựng bia đối với di tích đang xuống cấp hoặc không còn dấu tích, cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích; lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích theo đúng quy định.

TAGS