Văn phòng Huyện ủy Tiên Phước: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy

P.HOÀNG - N.HƯNG 15/02/2022 06:47

Trong thời gian qua, cán bộ Văn phòng Huyện ủy Tiên Phước đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy Tiên Phước làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Ảnh: HOÀNG HƯNG
Cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy Tiên Phước làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Ảnh: HOÀNG HƯNG

Trên cơ sở chương trình công tác toàn khóa, Văn phòng Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc hằng tuần, tháng, quý và chương trình công tác năm của Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Huyện ủy.

Tích cực phối hợp tham mưu cấp ủy xây dựng và kịp thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị… trên các lĩnh vực của cấp ủy và cấp trên.

Điển hình là tham mưu về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; hội nghị về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

Phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung và đăng ký làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về xin chủ trương hỗ trợ kinh phí và cơ chế để Tiên Phước xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025...

Chánh văn phòng Huyện ủy Tiên Phước - Trần Thị Ngọc Hà cho biết, thời gian qua văn phòng Huyện ủy tập trung làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ tổ chức tốt các hội nghị định kỳ, hội nghị chuyên đề và các hội nghị, cuộc họp quan trọng khác. Qua đó kịp thời theo dõi, nắm bắt, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện chương trình công tác trên các lĩnh vực, triển khai nhiệm vụ thời gian đến.

Ngoài ra, Văn phòng Huyện ủy cũng tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy xã, thị trấn việc sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Huyện ủy. Nhờ đó, hoạt động công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ tốt công tác tham mưu, xử lý công việc của lãnh đạo và của từng cơ quan, đơn vị.

“Chúng tôi thường xuyên phối hợp theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn; ban hành và niêm yết lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng của người đứng đầu cấp ủy.

Nhờ đó, các vấn đề trong lĩnh vực nội chính, đơn thư, tiếp dân; những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tham mưu xử lý nhanh chóng, đúng quy định của cấp trên.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Văn phòng Huyện ủy trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân được ổn định” - bà Hà nói.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, cuối năm 2021 đơn vị vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Văn phòng cấp ủy 9 huyện miền núi.

Ông Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước đánh giá: Văn phòng Huyện ủy là cơ quan đầu mối trong tổ chức, triển khai, bảo đảm sự thông suốt trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Văn phòng đã tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, quán triệt và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Việc chuẩn bị các văn bản, tài liệu tại các kỳ họp cũng như công tác tổng hợp, ghi biên bản hội nghị, văn bản hóa các kết luận, quyết định sau kỳ họp bảo đảm kịp thời, có chất lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Văn phòng Huyện ủy Tiên Phước: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO