Đảm bảo an toàn các chốt kiểm soát dịch vùng biên giới

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Để cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn người nhập cảnh trái phép trên tuyến biên Việt – Lào, bên cạnh nỗ lực kiên cố các chốt kiểm soát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam thường xuyên rà soát nơi cắm chốt và đường tuần tra nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, trang thiết bị.

TAGS