Hỗ trợ người dân Phước Sơn trồng ba kích

ĐOÀN ĐẠO – THANH THẮNG |

(QNO) - Với sự hỗ trợ từ Dự án Trường Sơn Xanh của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAIS) và Ban quản lý Dự án phát triển vùng huyện Phước Sơn (thuộc Tổ chức Tầm nhìn thế giới) người dân ở 2 xã Phước Xuân, Phước Mỹ (Phước Sơn) đã thành công với mô hình trồng cây ba kích tím dưới tán rừng. Tuy mới triển khai trồng khoảng một năm nhưng cây ba kích tím phát triển tốt, là tín hiệu vui cho đồng bào miền núi trong phát triển kinh tế, hưởng lợi dưới tán rừng kết hợp bảo vệ rừng.

 

TAGS