[VIDEO] - Bát cháo tình thương cho đồng bào biên giới

HỒNG ANH - ANH QUÂN |

(QNO) - Trên những huyện biên giới tỉnh Quảng Nam, vượt qua những nhiều khó khăn về khoảng cách địa lý, địa hình… mô hình "Bát cháo tình thương " được những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng A Nông (Bộ đội Biên phòng Quảng Nam) mang đến bệnh nhân nghèo của huyện miền núi biên giới Tây Giang.

TAGS