[VIDEO] - Chiêm ngưỡng cổ vật gốm Chu Đậu tại Bảo tàng Hội An

B.HUÂN – PH.HẢI – NG.QUỲNH |

(QNO) - Bảo tàng Hội An (tại 10B Trần Hưng Đạo, TP.Hội An) vừa ra mắt và trưng bày hơn 100 hiện vật gốm Chu Đậu. Những hiện vật này có từ thế XV được khai quật từ một tàu đắm ở Cù Lao Chàm (Hội An), do Bảo tàng Quảng Nam chuyển giao.

TAGS

Tiếp nhận hiện vật và khai trương Phòng trưng bày "Gốm Chu Đậu – cổ vật từ lòng biển"

UYÊN NGUYÊN |

(QNO) - Ngày 23/11/2022, tại Bảo tàng Hội An (10B Trần Hưng Đạo, TP.Hội An) đã khai trương Phòng trưng bày “Gốm Chu Đậu – cổ vật từ lòng biển” và lễ tiếp nhận hiện vật.