[VIDEO] - Chung tay bảo vệ san hô và môi trường biển ở rạn Bà Đậu

BÙI HUÂN - NGUYỄN QUỲNH |

(QNO) – Những ngày này, Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Tam Tiến (Núi Thành) thả hàng chục chiếc phao quanh các rạn Bà Đậu để bảo vệ các rạn san hô, các loài thủy sản đang sinh sống trong khu vực này nhằm bảo vệ môi trường và nguồn lợi biển, hướng đến phát triển kinh tế bền vững của khu vực trong tương lai.

TAGS