[VIDEO] - Hiệp Đức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cồng chiêng

NGUYÊN KHUÊ |

(QNO) - Những năm gần đây công tác bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các tộc người trên địa bàn 3 xã vùng cao Sông Trà, Phước Gia và Phước Trà, huyện Hiệp Đức luôn được chú trọng. Trong đó, không gian văn hóa vùng cao đang dần mở hướng trở lại bằng nhiều hoạt động hữu ích từ phía chính quyền và đồng bào địa phương. Thông qua các câu lạc bộ cồng chiêng được thành lập tại thôn bản, công tác truyền dạy điệu múa truyền thống dần được phục hồi.

TAGS