[VIDEO] - Khuyến khích nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao

TẤN CHÂU |

(QNO) - Mặc dù tỉnh Quảng Nam ban hành các cơ chế chính sách để người dân và doanh nghiệp phát triển nuôi tôm theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, nguồn lực tài chính của người dân hạn chế, doanh nghiệp khó khăn trong quá trình tiếp cận chính sách, thuê đất nên nuôi tôm công nghệ cao vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng. 

TAGS