[VIDEO] - Nhiều thiệt thòi về lâu dài khi nhận BHXH một lần

ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN |

(QNO) - Do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh liên tiếp thời gian qua nên nhiều người lao động sau khi mất việc làm tại các doanh nghiệp nghỉ việc hoặc chuyển ngành nghề đã đến cơ quan BHXH làm hồ sơ, nhận chế độ BHXH một lần. Tuy nhiên, về lâu dài, người tham gia BHXH sẽ mất đi nhiều quyền lợi.

TAGS

Đề nghị tăng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện

L.D |

BHXH Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện. Điều này nhằm thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.

Xem xét tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến tháng 12.2020

H.L |

Theo Nghị quyết số 105 của Chính phủ, việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất sẽ được xem xét thực hiện trong thời gian tối đa 12 tháng với đơn vị, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trước mắt đến hết tháng 12.2020.

Quy định mới về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

D.L |

Ngày 27.5.2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đối tượng áp dụng của Nghị định 58/2020 là người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật BHXH; các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong BHXH bắt buộc.

Nhiều quyền lợi khi tham gia BHXH

ĐOÀN ĐẠO – HỒ QUÂN – MỸ LINH |

(QNO) - Triển khai “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”, bằng phương pháp tuyên truyền trực quan, sinh động, bám sát cơ sở, BHXH tỉnh và ngành Bưu điện đã giúp người dân nắm bắt ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH và tự nguyện tham gia.

Người lao động nhận BHXH một lần: Thiệt thòi nhiều mặt

NHẬT LINH |

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, đã có một bộ phận người lao động (NLĐ) khi nghỉ việc lựa chọn hưởng BHXH một lần. Với lựa chọn này, NLĐ sẽ thiệt thòi nhiều mặt.