[VIDEO] - Rác thải nguy hại tràn ngập đồng ruộng

TRƯỜNG AN |

(QNO) - Rác thải từ bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học… là rác thải nguy hại, phải thu gom, xử lý theo quy trình. Thế nhưng, tại một số vùng nông thôn Quảng Nam hiện nay, loại rác thải nguy hại này bị nông dân vứt bừa bãi khắp ruộng đồng, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe con người.

TAGS