[VIDEO] - Tiên Phước hướng đến phát triển kinh tế vườn bền vững

ĐOÀN ĐẠO – HỒ QUÂN |

(QNO) - Xác định đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là phát triển kinh tế vườn, những năm qua, Tiên Phước đẩy mạnh thực hiện Đề án kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng. Tiếp sau những thành quả ban đầu, Tiên Phước đang tập trung phát triển bền vững các mô hình kinh tế - nền tảng để tạo thay đổi rõ rệt hơn cho diện mạo nông thôn.

TAGS

Tiên Phước có 28 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao, 3 sao cấp tỉnh

NGUYỄN HƯNG |

Tiên Phước là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về triển khai thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” - OCOP.

Hiệu quả kinh tế vườn, kinh tế trang trại ở Tiên Phước

P.HOÀNG - N.HƯNG |

Qua 3 năm triển khai Đề án 548 (nay gọi Đề án 03) về “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng” giai đoạn 2017 - 2025, đã đưa kinh tế vườn Tiên Phước phát triển hiệu quả.