1,6 tỷ đồng hỗ trợ người dân Quảng Nam bị thiệt hại do bão số 4

NHƯ THỦY |

(QNO) - Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ban Cứu trợ Trung ương vừa chuyển 1,6 tỷ đồng hỗ trợ người dân Quảng Nam bị thiệt hại do bão số 4.

Bão số 4 (Noru) đổ bộ vào đất liền cuối tháng 9/2022 gây thiệt hại lớn đối với tỉnh Quảng Nam. Trong đó có 1 người chết, 149 người bị thương, 1.152 nhà bị thiệt hại từ 30-70%; công nghiệp, nông nghiệp, giao thông… cũng bị thiệt hại nặng. Ước tổng thiệt hại hơn 3,3 tỷ đồng.

TAGS