6 văn phòng đại diện các báo, tạp chí hoạt động tại Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo Sở Thông tin và truyền thông, tính đến tháng 10.2020, trên địa bàn tỉnh có 5 cơ quan báo chí, gồm: Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Tạp chí Đất Quảng (thuộc Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh), Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Quảng Nam), Cổng Thông tin điện tử (Sở Thông tin và truyền thông).

Trên địa bàn Quảng Nam hiện có 6 văn phòng đại diện (VPĐD), văn phòng liên lạc các báo, tạp chí, gồm: Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam, VPĐD Báo Nhân dân, VPĐD Báo Công an TP.Đà Nẵng, Văn phòng liên lạc Báo Đại đoàn kết, VPĐD Tạp chí Việt Nam hội nhập, VPĐD Tạp chí Thương gia và thị trường.

Ngoài ra, còn có 26 phóng viên các báo ngoài tỉnh đăng ký thường trú tại Quảng Nam.

TAGS