91 hộ nghèo, cận nghèo ở Phú Ninh cần được xây dựng, sửa chữa lại nhà ở

A.ĐÔNG |

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh vừa tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát thực trạng nhà ở của 94 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Qua đó thống nhất đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 91 hộ năm 2021, trong đó 79 nhà hỗ trợ xây mới, 12 nhà hỗ trợ sửa chữa.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức đoàn kiểm tra công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ: vì người nghèo, cứu trợ thiên tai, phòng chống dịch Covid-19 năm 2020 và quý I năm 2021.

TAGS