Bắc Trà My: Già làng uy tín tham gia phản biện xã hội

TUẤN TÚ - THÚY VÂN |

(QNO) - Ngày 26.11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. 

Hội nghị phản biện tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Trà My.
Hội nghị phản biện tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My.

Tại hội nghị, 13 già làng uy tín của huyện Bắc Trà My bày tỏ tâm đắc với mục tiêu bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo của đề án.

Trong một số hạng mục, đại biểu đề nghị cần bỏ mục sửa chữa, nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng và bổ sung hạng mục đầu tư xây mới; đề xuất cơ quan soạn thảo giải trình, làm rõ thêm tính khả thi của đề án, lộ trình, kế hoạch đề án thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể…

TAGS